Fortsatt minus på nybilsmarknaden

I november minskade nyregistreringarna av personbilar med 20,5 procent och lätta lastbilar minskade med 33,8 procent jämfört med november förra året. Sedan bonus malus infördes 1 juli är tappet över 30 procent.

Från den 1 juli i år har 105 186 nya personbilar registrerats, jämfört med 150 905 samma period förra året.
- Trots nedgången sedan halvårsskiftet kommer 2018 att bli det tredje bästa året någonsin för personbilar med 360 000 bilar och för lätta lastbilar all time high om vår prognos på 56 000 fordon slår in, säger Jessica Alenius, vice vd för Bil Sweden.
Hittills i år har nämligen personbilsregistreringarna minskat med endast fyra procent, till 330 729 stycken, medan lätta lastbilar har ökat med 5,1 procent till 52 681 stycken.
Andelen nyregistrerade bilar med koldioxidutsläpp på högst 95 gram per km var 17,5 procent i november i år jämfört med 12,3 procent i november förra året. Samtidigt ökade andelen bilar med koldioxidutsläpp över 140 gram per km från 21,9 procent till 23 procent i november i år
- Det kan delvis förklaras av omställningen från diesel till bensinmodeller, säger Jessica Alenius.
Under november registrerades 8 738 personbilsdieslar, vilket motsvarar 33,9 procent av månadens totala nyregistreringar. Förra året var november månads dieselandel 42,9 procent.
Sammanlagt registrerades under perioden januari - november 125 870 dieselbilar, vilket motsvarar 38,1procent av totala antalet nyregistreringar. Förra året var dieselandelen under samma period 49,5 procent.
Efterfrågan på klimatbonusbilar är fortfarande högre än utbudet på marknaden på grund av brist på tillgängliga och godkända bilmodeller.
Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var 11,8 procent i november i år jämfört med 7 procent i november förra året. Hittills i år är andelen 7,7 procent mot 5 procent samma period förra året.
Andelen nya elbilar i november var 4,7 procent, jämfört med 0,8 procent samma månad förra året. Andelen laddhybrider har däremot ökat bara marginellt, från 6,5 till 7,3 procent. Trots att gasbilar numera ger köparen en klimatbonus på 10 000 kr minskade andelen i november till 0,4 procent, jämfört med 1,7 procent förra året.
- Vi ser fortsatt att det är utbudet och inte efterfrågan som är hindret för en snabbare omställning till laddbara fordon. Vidare är det viktigt att vi nu får rätt styrmedel på plats så att infrastruktur och efterfrågan ökar i takt med att utbudet nu förväntas växa när fler tillverkare lanserar nya modeller och får upp leveranskapaciteten, säger Jessica Alenius.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera