Första gästföreläsaren bokad till Stora Tjänstebilsdagen

Hur blir elbilar attraktiva som förmånsbilar? Den frågan besvaras på Stora Tjänstebilsdagen, den 7 december, av forskaren Ann-Charlotte Mellquist. Hon presenterar ett projekt som utvärderar hur elbilar och laddhybrider kan få genomslag på den svenska förmånsbilsmarknaden.

- Jag tror det är av stort intresse för deltagarna på Stora Tjänstebilsdagen att förstå mer om drivkrafterna bakom elektrifiering av fordonsflottan och vilken roll förmånsbilen kan spela, säger Ronny Svensson, VD på Ynnor AB, som arrangerar Stora Tjänstebilsdagen i Stockholm den 7 december.
Ann-Charlotte Mellquist är civilekonom och forskare på RISE Viktoria, ett forskningsinstitut som fokuserar på forskning kring smart mobilitet och hållbara transporter. Det är i projektet BeliEVe II som man tittar på förutsättningarna för att laddbilar ska väljas som förmånsbil utifrån förarnas, företagens och leverantörernas perspektiv.
BeliEVe II, som finansieras av Energimyndigheten, är en fortsättning på Business Model Innovation for Electric Vehicles (BeliEVe). Där identifierades ett antal möjliga affärsmodeller som skulle kunna underlätta elektrifiering av fordonsflottan i Sverige.
- Målet med BeliEVe II är att förstå vilka faktorer som har störst påverkan på genomslaget för elbilar på den svenska förmånsbilsmarknaden, och därigenom för elbilskommersialiseringen i stort, säger Ann-Charlotte Mellquist.
BeliEVe II startade 2015 avslutas i slutet av 2017. Inom ramen för projektet har man genomfört ett hundratal intervjuer med elbils- och laddhybridsförare, bilåterförsäljare samt med bilpolicyansvariga på företag. Utifrån bland annat detta material har man dragit slutsatser runt vilka hinder som verkligen finns – och inte finns – för att välja laddbilar. Dessutom innehåller studien förslag på hur man skulle kunna hantera dessa hinder.
Några av de hinder som projektet identifierat är osäkerhet om allt från lagstiftning till teknikutveckling, dåligt utbyggd laddinfrastruktur, kostnaden för snabbladdning, samt dålig kunskap och engagemang hos återförsäljare.

Fler gästföreläsare tillkommer. Läs mer och anmäl dig till Stora Tjänstebilsdagen

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera