Förslag om att behålla och förstärka reseavdraget på remiss

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att behålla det nuvarande reseavdraget i stället för att införa en modell med en avståndsbaserad skattereduktion som riksdagen beslutade om i juni. Samtidigt ska det befintliga avdraget stärkas genom höjda schablonbelopp för arbetsresor med bil. Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med utgångspunkt i denna överenskommelse.

Förslaget innebär dels att det nuvarande reseavdraget behålls, dels att två schablonbelopp i reseavdraget höjs för att bättre spegla de faktiska kostnaderna för resorna.

  • Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil.
  • Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

Avdraget för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet ska fortsatt uppgå till 9,50 kronor per mil, enligt förslaget.

Förslagen bedöms sammanlagt minska skatteintäkterna med 1,6 miljarder kronor 2023. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Det råder dock förvirring på Regeringskansliet om detta förslag också innebär att körning med egen bil i tjänsten också skulle kunna få 25 kr per tjänstemil mot dagens 18,50 kr. Detta återkommer vi med senare. Det vi kan konstatera är att det tokiga förslaget att sänka den skattefria nivån för tjänstekörning med en förmånsbil som drivs på el till 6 kr nu är borta utan att nivån behålls på 9,50 kr.