Försäkringsbedrägerier med privatleasade bilar

Försäkringsbolaget If har under det senaste året uppdagat alltfler försök till försäkringsbedrägerier med privatleasade bilar. Personer som använt bilen utöver vad leasingavtalet tillåter väljer att hellre elda upp bilen eller låta anmäla den stulen än att betala den skuld de dragit på sig gentemot leasingbolaget. Leasingbilar har också visat sig användas i kriminell verksamhet.
Det är vid onormalt och/eller övermil som Ifs utredare sett att vissa leasetagare tar till andra metoder än att betala vad det kostar.
I de fall vi utrett har flera haft över 50 000 kronor i skuld hos leasingbolaget. För de här personerna låter någon tusenlapp i självrisk bättre än att betala det man är skyldig, säger Anders Lindstrand, utredningschef hos If.
På If har man upptäckt ett mönster, där leasingkunder med skulder till uthyraren under oklara omständigheter fått bilen uppbrunnen eller stulen i slutet av avtalsperioden.
- Vi misstänker helt enkelt att de själva tänt eld på bilarna, alternativt fått dem att försvinna, för att slippa betala skulden till leasingbolaget, fortsätter Anders Lindstrand.
Problemet är som störst runt Malmöregionen, enligt Ifs utredare, där en svårighet också är att bedrägerierna många gånger verkar vara organiserade:
- I många fall ser vi att målvakter står som leasinginnehavare, men att det är andra personer som brukar den, ibland till kriminella ändamål, inflikar Anders Lindstrand.
If kommer framöver granska alla anmälningar om uppbrunna och stulna leasingbilar för att stoppa dessa bedrägeriförsök.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera