Förmånsvärdet klart för 2020

Statslåneräntan som används bland annat vid beräkning av värde av bilförmån är nu satt. Värdet av bilförmån 2020 höjs endast marginellt jämfört med i år. Samtidigt omfattas färre förmånsbilister av lyxbilstillägget, eftersom gränsen höjs med 6 000 kr.

Den statslåneränta som bestäms vid utgången av november månad året före beskattningsåret, ska användas vid beräkning av bilförmån. Idag har Riksgälden satt statslåneräntan till -0,09 procent.
Det är första gången som statslåneräntan är negativ. Detta var dock en utveckling som våra politiker förutsåg för några år sedan, när minusränta blev en realitet. Därför beslutade man om att golv på 0,50 procent, som statslåneräntan inte får understiga vid beräkning av värdet av bilförmån.
Värdet av bilförmån är summan av olika delar. Hänsyn tas, förutom till statslåneräntan, även till bilens pris, basbeloppets storlek och bilens koldioxidutsläpp.
Det ränterelaterade delen av förmånsvärdet beräknas till 75 procent av statslåneräntan multiplicerat med nybilspriset för bilmodellen. För en bil som kostar 350 000 kr blir beloppet 1 312 kr.
Sedan tidigare är det klart att basbeloppet 2020 höjs med 800 kr till 47 300 kr. I förmånsvärdet ingår 29 procent av ett basbelopp. För 2020 är det 13 717 kr, vilket höjer värdet av alla bilförmåner med ca 232 kr jämfört med 2019, eller knappt 20 kr i månaden.
Precis som tidigare ingår också bilens pris i förmånsvärdet, eller rättare sagt 9 procent av bilens pris. Vid ett nybilspris på 350 000 kr är det 31 500 kr.
Sedan bonus malus-systemet infördes 2018 ingår också bilens koldioxidutsläpp som en parameter i förmånsvärdet. För en bensinbil som släpper ut 136 gram per km blir beloppet 3 722 kr, som ska läggas till förmånsvärdet.
Gränsen för lyxbilstillägg är 7,5 basbelopp. Det betyder att med det högre basbeloppet höjs också den gränsen med 6 000 kr, från 348 750 till 354 750 kr. Lyxbilstillägget är 20 procent av den del av bilpriset som ligger över gränsen. Vid ett pris på 350 000 kr betydde det 2019 ett tillägg på 250 kr. Något som alltså inte är aktuellt 2020 för en bil som kostar 350 000 kr.
Förmånsvärdet blir då 1 312 + 13 717 + 31 500 + 3 722 = 50 251 kr
Ovanstående gäller bilar som är registrerade från 1 juli 2018. För äldre bilar ser kalkylen lite annorlunda ut, men höjningen av förmånsvärdet blir i kr i stort sett den samma.