Förändrad trängselskatt i Stockholm ger effekt

Vid årsskiftet förändrades trängselskatten i Stockholm. Redan nu märks önskade effekter av det. Den 1 mars startar högsäsongen, med höjda skattebelopp vissa tider på dygnet.

Nivån på trängseln varierar under året. Under vår och höst är trafikflödena och trängseln i vägnätet generellt sett större än mitt i vintern och på sommaren. Därför anpassas nu trängselskatten efter säsong med en högsäsong och en lågsäsong.

Trafikverket har utvärderat de första veckorna med trängselskatt från klockan sex på morgonen. Utvärderingen visar att vissa trafikanter har ändrat sina restider. Trafiken under morgonrusningen har dessutom minskat något, även om den effekten är svår att särskilja från generell trafiktrend.

– Det här är resultatet av vår första mätning från de två första veckorna i januari. Vi gör uppföljande mätningar där vi kan följa utvecklingen av effekterna. Trots att underlaget än så länge är litet, så kan vi se att effekterna var de väntade, och att trafikanterna väljer att resa vid andra tider, säger Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket.

Ändrade belopp under högsäsong:

·       Högsäsong är perioden 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Lågsäsong är övrig tid.

·       För högsäsong höjs skattebeloppet. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn blir då högst 135 kronor. (För lågsäsong är det högsta beloppet 105 kronor.)

Dessutom tas trängselskatt ut dagen före långfredagen, dagen före Kristi himmelfärdsdag och dagen före alla helgons dag. Även valborgsmässoafton och dagen före nationaldagen beläggs med skatt om de infaller på en vardag.

– Man kan ta del av de nya beloppen och tiderna på Transportstyrelsens webbplats. Du kan även logga in i vår e-tjänst eller vår app Mina fordon och se vilka passager som har registrerats på ditt fordon, säger Jan Palmqvist, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen.