Förändrad fordonsskatt och ny beräkningsmodell – vet du hur ni påverkas?

Förändringen som trädde i kraft 1 januari 2020 påverkar både fordonsskatten och själva beräkningsmodellen för utsläppsvärdet. Det gäller att både företag och förare har koll – för vissa bilmodeller kan förmånsvärdet öka med upp till 30 000 kr per år. 

Den 1 januari 2020 ändrades fordonsskatten för nyregistrerade bilar från 1 juli 2018 och framåt. Bonus malus-systemet innebär att bilar som har låga eller obefintliga koldioxidutsläpp per kilometer kan få upp till 60 000 kr i bonus, medan bilar som släpper ut mer än 95 gram koldioxid/kilometer får en högre fordonsskatt de första tre åren. 

Det är inte bara bonus malus-systemet som ändrar förutsättningarna för tjänstebilar. Beräkningssystemet för utsläppsvärdena ändras också. Från NEDC-körcykeln som var en teoretisk modell till WLTP-körcykeln som är förankrad i verklig data. 

Detta innebär också att varje bilexemplar kräver en egen beräkning och får därmed också ett individuellt utsläppsvärde. Exempelvis extrautrustning som påverkar bränsleåtgången så att den blir högre räknas in i utsläppsvärdet.

Utsläppsberäkningen står i direkt relation till fordonsskatten, vilket även påverkar förmånsvärdet. Har man en bil med högt koldioxidutsläpp blir det således dyrare både för företag och förare. 

Många företag oförberedda

– Många företag och organisationer är oförberedda på detta, berättar Ronny Svensson, vd på Ynnor AB. Tidigare har det varit vanligt att ha en bilpolicy som utgår från upp till 8 prisbasbelopp. Med tanke på att både arbetsgivaravgifter och skatt tillkommer blir det svårt att hålla en sådan budget. Det kan innebära en ökning av förmånsvärdet med upp till 30 000 kr per år. 

Ronny Svensson menar att bilar som släpper ut över 140 g/km inte längre kommer vara aktuella som tjänstebilar. Branschens respons på förändringarna har varit att de är bra, men att förändringen har gått för fort. Många har ännu inte gjort behövliga ändringar eller korrigerat sin bilpolicy efter lagändringen, någonting som riskerar att bli dyrt.

– Vårt råd är att införa köpstopp i början, när allt är rörigt. I början av april har det förhoppningsvis lugnat sig lite, och både företagsledning och bilföretag har hunnit med, säger Ronny. Det viktigaste är att man tittar på vilket körbeteende man har och att man utgår från sin specifika situation. Dessutom är efterfrågan på elbilar av olika slag hög och där blir det viktigt att ta höjd för lång leveranstid, avslutar Ronny.