Fler talare klara till Stora Tjänstebilsdagen

Kim Hansson, finansanalytiker kommer till Stora Tjänstebilsdagen den 3 december för att prata om varför ägare och företagsstyrelser tycker det är en bra idé att ha elbilar i vagnparken. Gunnar Kjellman är en veteran i finansbranschen och kommer för att tala om framtidens leasingmarknad.

Kim Hansson är finansanalytiker. På Stora Tjänstebilsdagen ska hon prata om varför styrelser och aktieägare allt mer bryr sig om företagens klimatarbete och varför klimatpolicy idag bör vara en kärnfråga för noterade företag.
- Hållbarhetsstrategin är ett affärsbeslut som har direkt effekt på resultatet. Rätt hanterat kan det ge ökad försäljning och fel hanterat kan det leda till missade möjligheter och ökade kostnader, säger Kim Hansson.
- Många företags personal och kunder ställer krav på att även företagen agerar etiskt och miljövänligt. Ett stort beslut är val av bil, och ska fossila bränslen stanna kvar i jorden måste bilar drivas av annat. Elbilar är en del av lösningen.
Efter mer än 25 år är Gunnar Kjellman en veteran i den svenska leasingbranschen. Han var med om GE Capitals uppbyggnad i Sverige. Han startade NF Fleet och ALD Automotive AB, där han även varit VD.
På Stora Tjänstebilsdagen ska han med utgångspunkt från sin erfarenhet som leasegivare prata bland annat om jättarnas kamp på leasingmarknaden och hur det påverkar framtiden för de företag som är kunder idag. En annan fråga Gunnar kommer att belysa är hur väl bilhandel och leasingbolag stödjer kundernas och deras anställdas digitala behov. Han kommer också att ge exempel på hur kunder kan effektivisera sin bilaffär och minimera kostnadsläckage.
Yvonne Ruwaida är elkraftsingenjör och leder ett strategiskt program för kapacitetslösningar på elnätsbolaget Vattenfall Eldistribution. Hon ersätter tidigare aviserad talare från Vattenfall InCharge och kommer att prata om kapacitetsbristen i elnätet och hur det påverkar utbyggnaden av laddinfrastrukturen och elbilarna.
Det är också klart att en representant för Bravida kommer till Stora Tjänstebilsdagen för att berätta om arbetet med att styra om från en fossilberoende fordonsflotta till fossilfrihet.
Sedan tidigare är det klart att Pelle Gustavsson, momsexpert, på Tholin & Larsson kommer.

Läs mer och anmäl dig till Stora Tjänstebilsdagen