Fartgränsen sänks på många vägar

Trafikverket anpassar hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. I praktiken innebär det att fartgränsen nu sänks på många vägar, medan den faktiskt också höjs på en del vägsträckor.

På lång sikt kan säkrare vägsystem byggas, medan sänkt hastighet är en åtgärd som kan göras på kort sikt för att skapa säkrare vägar. Trafikverkets översyn av högsta hastighet, som pågår över landet, är en del av nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.
- Trafikverket har inte medel att bygga om alla vägar på en gång, och vi behöver agera nu för att inte fler ska skadas allvarligt eller dö i trafiken, säger Angelica Qarlsin, strategisk planerare på Trafikverket.
På vägar utan mittseparering sänks hastigheten till 80 km i timmen, med undantag för vägar med mindre än 2 000 fordon per årsmedeldygn.
Enligt Trafikverket är det endast mötesseparerade vägar, där man inte riskerar att kollidera med ett mötande fordon, som lämpar sig för högre hastighet än 80 km i timmen. På en del av dessa kan hastighetsgränsen till och med höjas från 90 till 100 km i timmen eller högre.
Fram till år 2025 kommer ca 425 mil statlig väg att få lägre hastighetsgräns, medan ca 120 mil får höjd maxfart tack vare höjd säkerhetsstandard.
Att köra i 80 istället för 90 km i timmen ger en tidsförlust på 50 sekunder per mil, medan risken att dö i en kollision minskar med hela 40 procent.