Färre nya bilar straffbeskattas

Mer än fyra av fem nyregistrerade bilar 2018 släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer och straffbeskattas i det nya bonus malus-systemet. Samtidigt blir de riktigt törstiga bilarna allt fler, i takt med att andelen dieselbilar minskar. Även klimatbonusbilarna ökar.

Enligt definitiva siffror från Bil Sweden registrerades 353 729 nya personbilar under 2018, vilket är en minskning med 6,8 procent jämfört med 2017. Andelen klimatbonusbilar, som släpper ut max 60 gram koldioxid per km, ökade från 5,2 till 8,1 procent 2018 jämfört med 2017. De allra flesta av dessa är laddhybrider och elbilar.
Kia är störst på laddbilsmarknaden med 5 701 nyregistreringar 2018 och registrerade också flest nya laddhybrider av alla märken. Tvåa är Volkswagen, 5 122 nya laddbilar, och trea Volvo; 4 896 nya laddbilar och näst största leverantör av laddhybrider. Tack vare främst Leaf men också E-NV200 är Nissan störst på elbilar, större än både Renault och Tesla.
Andelen nya bilar som släpper ut mellan 61 och 95 gram per km, och därmed är varken bonus- eller malusbilar, minskade marginellt från 5,5 till 5,3 procent.
Andelen straffbeskattade malusbilar, som släpper ut mer än 95 gram per km, minskade från 89,4 procent till 86,6 procent. Det beror främst på att andelen malusbilar, med utsläpp mellan 96 och 140 gram per km, minskade. Från 64,1 till 59,2 procent.
Däremot ökade andelen riktigt törstiga bilar, som släpper ut mer än 140 gram per km. Från 25,3 till 27,4 procent. Samtidigt minskade andelen dieselbilar från 49,1 procent 2017 till 37,9 procent 2018. Det kan förklara den ökande andelen törstiga bilar, eftersom bensinbilar generellt drar mer än dieselbilar.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera