Färdplan för en fossilfri fordonsflotta

BIL Sweden tar fram en färdplan för att visa hur fordonsindustrin i Sverige kan bli fossilfri före 2045. Rapporten, som sker inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, skrivs av professor Jonas Eliasson.

- Färdplanen kommer att visa Sveriges ambitioner när det gäller laddbara fordon fram till 2030 både när det gäller lätta och tunga sidan. Vi kommer också att presentera hur personbilsflottans sammansättning kommer att se ut och vilken effekt detta får på koldioxidutsläppen i Sverige. EU och Sverige har höga ambitioner när det gäller att minska utsläppen vilket kommer att belysas i vår färdplan, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.
Färdplanen kommer också att peka på de strategier fordonstillverkarna har för att nå en fossilfri fordonsflotta och hur politiken kan bidra genom att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar. Färdplanen baserar sig på underlag från branschen och myndigheter samt intervjuer med fordonstillverkare.
Fordonstillverkarnas bedömningar och framtidsplaner har analyserats av Jonas Eliasson, professor i transportsystemanalys, som också är författare till rapporten.
- Sverige är ett land med stora avstånd och en stor fordonsindustri och därför har vi möjlighet att verkligen visa vägen för resten av världen. Vi kan bli en permanent världsutställning för fossilfri teknik, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.
Färdplanen kommer att presenteras i början av december.

Fossilfritt Sverige är nytillkommen utställare på Stora Tjänstebilsdagen den 3 december - läs mer och anmäl dig här