Fallet på Svenska bilmarknaden fortsätter.

Det är fortfarande en försäljning som ligger under förra årets siffror med ca 6 procent för första halvåret. I juni registrerades 25 401 nya personbilar vilket är en  minskning med 10 procent jämfört med juni 2023. Allt enligt Mobility Swedens senaste statistik.

Även när det gäller lätta lastbilar är marknaden svag, efter första halvåret ligger försäljningen ca 8 procent lägre än för motsvarande period förra året. Den fortsatt tuffa konjunkturen för byggbranschen gör att Mobility Sweden skruvar ner sin prognos för försäljningen av lätta lastbilar från 42 000 till 39 000 fordon även andelen eldrivna lätta lastbilar skruvas ner från 30 procent till 25 procent.

Men det finns ljusglimtar märken och modeller som är inriktade mot företagsmarknaden går inte lika dålig vissa går tom mycket bättre. tex har Volvos försäljning av  XC60 och V60 ökat med 32,5 resp. 51 procent under första halvåret jämfört med året innan Peugeot 3008 ökat med 107 procent.

Men även om företags marknaden går bättre än privatmarknaden generellt kan man också konstatera att även på företags marknaden så går elbilar sämre till förmån för laddhybrider som just nu upplever en renässans hos svenska förare. Förklaringarna är väl flera men ett par är nog att ladd infrastrukturen ännu inte ger ett ekonomiskt försvarbart alternativ för den som inte kan ladda hemma samt att drivmedelspriserna är betydligt lägre i år.

När väl EU förslaget om hur WLTP för laddhybrider skall räknas träder i kraft och målen i Paris avtalen behövs uppfyllas så kommer elbilarna åter vara i fokus.