Export av laddbara bilar

Exporten av begagnande laddhybrider har under de senaste åren ökat påtagligt, och 2019 var inget undantag.

Under året exporterades 5 789 laddhybrider, en ökning med 57 procent jämfört med föregående år. Exporten har således ökat betydligt snabbare än antalet nyregistrerade laddhybrider, som var knappt 25 000 under 2019, en ökning med 14 procent jämfört med föregående år.

Även exporten av elbilar ökade under 2019, dock mer marginellt. 1 534 begagnade elbilar exporterades, en ökning med 17 procent jämfört med 2018. Antalet nyregistrerade elbilar fördubblades dock under 2019 jämfört med året innan och uppgick till 15 800 under 2019. Vid årsskiftet 2019/2020 var 2,0 procent av alla bilar i trafik i landet laddbara. Utan de senaste årens export hade andelen varit 2,3 procent.

Under de senaste två åren har även antalet exporterade elhybrider ökat. Under 2019 exporterades 2 148 elhybrider vilket är nästan en fördubbling jämfört med föregående år. Det rör sig dock om en tämligen marginell export relaterat till antalet elhybrider i trafik som 2019 uppgick till cirka 117 500.