Europas bilproduktion kan rasa med miljoner bilar mitt i energikrisen, förutspår S&P

När leverantörer implementerar energieffektiva skiftscheman i ett försök att hålla nere energikostnaderna, kan detta i sin tur innebära att det uppstår en komponentbrist som kan utlösa produktionsstopp.

Europeiska biltillverkare kan se produktionen minska med mer än 1 miljon fordon per kvartal med början i slutet av året och fortsatt in i början av 2023, eftersom regionens hotande energikris tynger leveranskedjan.

Reservdelsbrist och flaskhalsar i utbudet kommer sannolikt att väga tyngst för biltillverkare från november till våren 2023, särskilt om energin tillgången minskas under de kallare vintermånaderna, sa S&P Global Mobility i en rapport som släpptes på tisdagen.

"Trycket på fordonsförsörjningskedjan kommer att vara intensivt, särskilt ju mer man rör sig uppströms från fordonstillverkningen", säger analytikern Edwin Pope. Fabriker kan behöva stoppa "transporter av färdiga fordon på grund av brist på enskilda komponenter." Regeringar över hela Europa ingriper för att dämpa effekterna av energikrisen, men åtgärderna kanske inte räcker för att skydda bilindustrin från produktionsstopp i vinter.

Just-in-time-leveransmodeller kommer också att möta problem eftersom vissa leverantörer implementerar energieffektiva skiftscheman.

Den efterföljande reservdelsbristen och flaskhalsarna kan utlösa produktionsstopp liknande de som inträffade under pandemin och den ryska invasionen av Ukraina, enligt rapporten.

S&P hade förutspått att Europabaserade fabriker skulle producera 4 miljoner till 4,5 miljoner fordon per kvartal. Om energirestriktioner införs kan bilproduktionen sjunka till så lite som 2,8 miljoner per kvartal. Det skulle vara 4,8 miljoner till 6,8 miljoner enheter förlorad produktion på årsbasis.

För närvarande rapporterar vissa biltillverkare fortfarande starka vinster. Mercedes-Benz sa på tisdagen att försäljningen ökade med mer än en femtedel under tredje kvartalet, trots problem med leveranskedjan, inflation och sura ekonomiska utsikter.

Prognosen från S&P tittade också på 11 stora bilproduktions nav i Europa och rankade dem efter vilka länder som är bäst positionerade för att uthärda den förväntade energimotvinden i vinter.

Tjeckien och Tyskland hamnade i topp, särskilt Tyskland gynnades av ett relativt lågt beroende av el producerat med gas och dess nuvarande nivåer av gaslagring, enligt rapporten.

Fabriker i Spanien, Italien och Belgien står inför de största riskerna, där alla tre länderna får lägst poäng på självförsörjning av energi.