EU-parlamentet vill sänka koldioxidutsläppen

Till 2030 ska koldioxidutsläppen från nytillverkade bilar minskas med 40 procent. Det har EU-parlamentet röstat igenom. Minskningen beräknas på 2021 års nivå, 95 gram koldioxid per kilometer.

- Vi kommer att behöva alla former av förnybara drivmedel för att klara klimatmålen, säger Mattias Bergman, vd på branschorganisationen Bil Sweden.
Sänkningen till 40 procent år 2030 är något lindrigare än EU-parlamentets miljöutskotts förslag på en minskning av nya bilars koldioxidutsläpp med 45 procent, men 10 procentenheter mer än den gräns som EU-kommissionen tidigare föreslagit.
40 procents minskning från 2021 års nivå, 95 g per km, betyder att snittutsläppet ska vara högst 57 g per km år 2030. Redan till 2025 ska koldioxidutsläppen från nytillverkade bilar ha minskat med 20 procent jämfört med 2021. Det ger ett snittutsläpp på 76 g per km.
För lätta lastbilar betyder det att utsläppsmålet 2025 sätts till 118 g per km, att jämföra det redan fastlagda snittutsläppet 147 gram 2021. 2030 blir målet 88 g per km för lätta lastbilar.
2025 ska dessutom 20 procent av alla nya bilar släppa ut högst 50 g per km och 2030 ska andelen vara 35 procent, enligt parlamentets beslut.
Innan målen fastställs återstår fortfarande förhandlingar mellan den så kallade trilogen; EU-parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen.
Europaparlamentet uppmanar också EU-kommissionen att inom två år presentera ett förslag om mätning av koldioxidutsläpp vid verklig körning med hjälp av en bärbar enhet, liknande RDE som mäter utsläppen av kväveoxider.
De verklighetsbaserade körtesterna ska sedan vara på plats senast 2023, anser parlamentet, som också vill att kommissionen innan slutet på 2019 måste föreslå ny lagstiftning för att kunna erbjuda konsumenter tillförlitlig och jämförbar information om bränsleförbrukning, koldioxid och förorenande utsläpp från nya bilar. Och senast 2025 ska det finnas en enhetlig metod där biltillverkare kan rapportera om livscykelutsläppen av koldioxid från nya bilar.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera