EU-krav: Hastighetsbegränsare i alla nya bilar i juli

Intelligent hastighetsassistans (ISA) blir obligatorisk i alla nya bilar i Sverige och EU i juli i år. Beroende på vilket system som tillverkaren väljer att använda innebär det varningssignaler, vibrationer i gaspedalen eller motstånd i gaspedalen.

Intelligent hastighetsassistans (ISA), eller hastighetsbegränsare, blir 1 juli 2024  obligatoriskt i hela Europa, enligt EU-kommissionen. Det gäller alla nya typer av bilar som introduceras på marknaden  och som ska säljas i EU. Hastighetsgränsen i fordonet ställs in automatiskt som en funktion av de hastighetsgränser som anges på vägen. GPS kopplat till digitala hastighetskartor gör att ISA-tekniken kontinuerligt uppdaterar fordonshastighetsgränsen till väghastighetsgränsen.

Bilar som redan är registrerade eller i omlopp före juli omfattas inte av lagen, även om många tillverkare redan infört hastighetsvarnaren.

ISA-systemet är till för att arbeta med föraren och hastighetsbegränsningen är inte tvingande. Föraren ska alltid ha kontroll och intentionen är att man enkelt att kunna åsidosätta funktionen, även om syftet klart är att begränsa överträdelser av hastigheten.

De olika ISA-stegen som tillverkarna kan välja mellan

  1. en visuell varning och en akustisk varning i flera steg,
  2. en visuell varning och en haptisk varning i flera steg,
  3. en separat haptisk varning.
  4. en hastighetsbegränsningsfunktion

Med haptisk varning menas sådant som föraren får via känsel tex vibrationer i ratten eller i pedalen.

Systemet kommer i olika varianter bland vilka biltillverkarna kan välja vilket alternativ de vill använda. De fyra varianterna är ljudsignaler, vibrationer, haptisk gehör via gaspedalen eller en hastighetsbegränsande funktion.

De två första alternativen griper inte in direkt utan ger bara varningar, dessutom är tanken att de ska vara så korta som möjligt för att inte irritera föraren. Pedalvarianten kommer att trycka tillbaka förarens fot försiktigt för att informera föraren vid fortkörning.

Den akustiska varningen i flera steg ska vara märkbar för föraren, unik och lätt igenkännlig och tillhandahållas genom en kontinuerlig eller intermittent ljudsignal eller genom röstinformation. Den akustiska varningen får varieras för att ange med hur mycket eller under hur lång
tid den uppfattade hastighetsbegränsningen har överskridits.

Hos tex vissa Volvo modeller kan ljudsignalerna som varnar för fortkörning ersättas med ett motstånd i gaspedalen som gör det svårare att köra för fort.Personen bakom ratten kan ignorera detta genom att trycka hårdare och på så sätt åsidosätta systemet, detsamma gäller det fjärde alternativet med inbyggd hastighetsbegränsning. I de flesta bilar går systemet gradvis att stängas av, men det måste i regel göras innan varje resa.