EU kommissionen funderar på att skärpa reglerna för Laddhybriders utsläppsvärden.

Idag beräknas utsläppsvärden och förbrukning för bilar enligt en WLTP testcykel, det gäller även för elbilar och Laddhybrider med en justering för att de även körs på el, För elbilar eller förbränningsbilar är detta inget större problem, men för bilar som både kör på el och fossilbränsle måste man även bestämma hur mycket som bilen körs på el resp. fossila bränslen.

Det har varit mycket kritik mot på hur det antagandet om fördelningen varit från många miljö- och konsumentorganisationer, som menar till att utsläppen från en laddhybrid blir underskattat med till 4 gånger det verkliga utsläppet.

En studie från den internationella Miljö Tankesmedjan (ICCT) som gjorts på 100 000 tyska Laddhybrider som gjorts med hjälp av bildatabaser från företag och drivmedelsförbruknings uppföljningar på konsumentsidor på nätet, visar att bilarna körs dubbel så mycket på förbränningsmotorn som antagandet är när man kör WLTP testet.

Sedan 2021 har EU krävt att biltillverkarna bygger in bränsleförbrukningsmätare i bilarna dessa värden kommer from 2022 att kunna ingå i WLTP antagandet för att göra dessa tester bättre.

Detta nya sätt att mäta skulle kunna börja gälla from och med 2025, det skulle för oss i Sverige kunna innebära att inga Laddhybrider skulle få miljöbonus och högre vägtrafikskatt. Det är troligen ingen större påverkan för bilköparen då vi 2025 troligen inte har någon miljöbonus att tala för miljöbilar ändå.

För biltillverkarna får detta dock en stor påverkan då många biltillverkare kunnat använda ladd hybridernas utsläppsvärden för att kunna sälja fossilbilar utan att få böter. Både VW, Mercedes, BMW och Renault har sagt att de klarat 2021 målen tack vare de stora volymerna av Laddhybrider. Detta kan innebära att det inte finns något incitament för biltillverkare att tillverka Laddhybrider efter 2025.