Ett nytt stöd för företags egna elbilsladdare

Företag får möjlighet att söka ett särskilt stöd för att bygga icke-publika laddpunkter, och stöd kan sökas efter installationen är gjord. Det är en av nyheterna när Naturvårdsverket nu fått regeringens uppdrag att öppna upp för klimatinvesteringar igen. Nästa ansökningsomgång öppnar den 15 augusti.

Efter att riksdagen fatta beslut om att anslaget för klimatinvesteringar utökas till totalt 1,5 miljarder kronor under 2019 , ändrar regeringen i Naturvårdsverkets regleringsbrev så att det åter blir möjligt att öppna för ansökningar till Klimatklivet och Ladda hemma-stödet. Nästa ansökningsomgång är öppen den 15-28 augusti 2019.
- Ska vi nå klimatmålen måste omställningen skyndas på i hela landet. Intressen för Klimatklivet har varit stort, och det har redan möjliggjort stora utsläppsminskningar och en stärkt laddinfrastruktur i hela landet. Nu tar vi steg för att utveckla klimatinvesteringsprogrammen så att de ska bli effektivare och enklare att söka, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.
En ändring är att det inte längre blir möjligt att söka stöd till informationsinsatser via Klimatklivet. Samtidigt kan fler få stöd för åtgärder som minskar jordbrukets utsläpp av växthusgaser.
Stöd till icke-publik laddinfrastruktur, sådana som de sökande bara ska använda själva, läggs i en ny förordning för att förenkla för dem som söker stöd till sådana laddpunkter, till exempel företag och bostadsrättsföreningar. Det nya laddstödet kommer också att administreras av Naturvårdsverket. De stora förändringarna är att ansökningsförfarandet blir enklare än tidigare och att ansökan om bidrag kan lämnas in efter att installationen utförts.
Bidraget gäller laddningspunkter som installeras tidigast 15 juli 2019. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddningspunkt.
För privatpersoner blir det återigen möjligt att söka stöd för installation av laddpunkt via Ladda hemma-stödet, enligt samma regler som gällde under 2018.
Ändringarna är i linje med Januariavtalet. Regeringen har också gett Naturvårdsverket och länsstyrelserna ett utökat uppdrag om att effektivisera och utveckla sitt arbetssätt. Myndigheterna ska lämna en utvärdering av arbetet senast 15 april nästa år.

Kontakta Ynnor för att få hjälp med er ansökning till Klimatklivet