Ett mörkt år för vägtrafiken

Av de 325 personer som omkom på vägarna förra året var nästan hälften bilförare. Ökningen jämfört med föregående år var nästan 30 procent. Störst är ökningen bland äldre, manliga bilförare.

- Tyvärr ser det ut att bli svårt att nå målet om halvering av antalet döda till 2020, konstaterar Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.
325 döda 2018 är den högsta siffran sedan 2009. 2017 dog 253 personer i vägtrafiken, vilket var en historiskt låg nivå. 253 av de 325 personer som dog 2018 var män, medan endast 72 var kvinnor. Det betyder att 57 var män av de 72 fler som dog i vägtrafiken 2018 jämfört med föregående år.
Singelolyckor med motorfordon är den vanligaste olyckstypen bland dödsolyckor. Antalet omkomna i singelolyckor ligger dock på ungefär samma antal som 2017. Däremot har antalet omkomna i mötes- och omkörningsolyckor ökat med 63 procent 2018 jämfört med medelvärdet för perioden 2013 till 2017.
Nästan hälften, 150 stycken av de 325 som dog i vägtrafiken 2018, var bilförare. Det är en ökning med över 50 procent jämfört med 2017, då 98 bilförare dog. Den största ökningen återfinns bland förare 65 år eller äldre, som ökade från 19 till 54 döda. Även antalet döda i åldern 25 till 64 år ökade, från 57 och 82 stycken, medan förare yngre än 25 år minskade från 22 till 14 döda.
De största ökningarna av döda i vägtrafiken jämfört med 2017 inföll under den heta semestermånaden juli samt årets två sista månader november, då antalet döda mer än tredubblades, och december, då antalet nästan fördubblades.
- Statistiken är preliminär och det är först när vi hunnit analysera utfallet för 2018 som vi kan styra mot de åtgärder som har effekt på trafiksäkerhetsutvecklingen. Det kan till exempel handla om att få fler att hålla hastighetsgränserna på statliga och kommunala vägar, säger Jonas Bjelfvenstam.
47 personer omkom på motorcykel. Det är 8 fler jämfört med 2017 då 39 motorcyklister omkom. Av dessa omkom 22 i singelolyckor och 25 i kollision med motorfordon. 20 cyklister omkom under 2018, jämfört med 26 stycken 2017. 13 av de omkomna cyklisterna var 65 år eller äldre, ingen var under 18 år. 33 fotgängare omkom efter att ha blivit påkörda av motorfordon. Av dessa var sex under 18 år och 18 personer var 65 år eller äldre.
Transportstyrelsens uppgifter baseras på polisrapporterade dödsolyckor i olycks- och skadedatabasen Strada.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera