En summering av tjänstebilsnyheterna 2020

De senaste två åren har förutsättningarna för företagets bilar förändrats mer och på fler sätt än på länge, och förändringarna fortsätter även för 2020.

WLTP
WLTP är ett nytt sätt för att mäta bilars drivmedelsförbrukning och koldioxidutsläpp, som gäller alla nya bilar som registrerats sedan den 1 september 2018. Det WLTP-baserade koldioxidutsläppet för blandad körning gäller som underlag för den koldioxidbaserade fordonsskatten i bonus malus-systemet.
Med de nya utsläppsmätningarna enligt WLTP får varje enskild bil ett individuellt mätvärde, som ligger till grund för bilens fordonsskatt och förmånsskatt. Det kan ge två till synes likadana bilar olika skattekostnader. Leverantörerna får då svårt att redan vid beställning ange vilka utsläppsvärden den nya bilen skatt kommer att baseras på.
För bilar som nyregistrerades under en övergångsperiod, till och med 31 december 2019, ska ett korrigerat WLTP-värde användas vid beräkning av fordonsskatt och förmånsvärde, det kallas NEDC korr.

Bonus malus
I samband med införandet av full WLTP-beskattning 2020 höjs utsläppsgränsen för bonusberättigade laddhybrider från 60 till 70 gram per km. Tanken är att de laddhybrider som gett köparen bonus tidigare också ska göra det fortsättningsvis. Däremot höjs straffskatten för fossilbilar lika mycket som utsläppen ökar med WLTP.
Höjningen av bonusgränsen innebär också att beräkningen av bonusen ändras, så att istället för den tidigare sänkningen av maxbeloppet 60 000 kr med 833 kr per gram, sänks bonusen istället med 714 kr per gram.
Det betyder att vid oförändrat utsläpp med WLTP jämfört med NEDC korr, så höjs bonusen. För en laddhybrid som släpper ut 50 gram per km höjs bonusen med nästan 6 000 kr, från 18 350 till 24 300 kr.

Beslut om miljözoner
Från och med 1 januari 2020 kan kommuner införa två nya miljözoner för personbilar, lätta lastbilar och lätta lastfordon. Det är kommunerna själva som bestämmer om och var miljözoner ska finnas.
Stockholm är den enda kommun som redan sagt att man ska införa miljözoner. Först ut är Hornsgatan, som blir miljözon två. Det innebär att äldre bensin- och dieselbilar förbjuds där.

Artikeln är ett utdrag ur Ynnors nya bok Företagets bilinnehav, som ges ut i januari. Redan nu går den att beställa på Ynnor.se

Du gillar kanske också...