En summering av årets förändringar

2018 har förutsättningarna för företagets bilar förändrats mer och på fler sätt än på länge. Fordonsskatt och förmånsskatt, trängselskatt och utsläppsmätning, är bara några av årets nyheter. Här nedan följer en sammanfattning av de största förändringarna.

Trängselskatteförmån
Den 1 januari 2018 årsskiftet lyftes trängselskatten ut ur bilförmånen och de privata passagerna ska beskattas separat. Redovisningen av trängselskatteförmånen ska göras med två kalendermånaders förskjutning och värdet ska redovisas i den månatliga arbetsgivardeklarationen.
Istället för att skatta för trängselskatteförmånen, kan arbetsgivaren ta ut ett nettolöneavdrag från den anställde på samma belopp som trängselskattekostnaden. Sedan kan den anställde få ersättning av arbetsgivaren för den del som avser tjänstekörning. Detta är något som inte behöver redovisas till Skatteverket.

Bonus malus
Med bonus malus-systemet, som infördes den 1 juli, får köpare av de klimatbästa bilarna en bonus och bilar med högre koldioxidutsläpp straffbeskattas. I bonus malus-systemet har supermiljöbilspremien ersatts med en klimatbilsbonus.

Bonus
Bonus ges till den som köper en ny elbil, laddhybrid eller gasbil. Högsta bonus är 60 000 kr för elbil och gasbilar får den lägsta bonusen, 10 000 kr.
För laddhybrider dras 833 kr från maxbeloppet för varje gram koldioxidutsläpp. Exempelvis ger 30 grams utsläpp en bonus på 35 010 kr (60 000 – (833*30)).
För att bonus ska betalas ut måste nybilsköparen behålla bilen i minst sex månader. I hundratals fall har bilsäljaren missat detta och gör ägarbyte efter bilen ställts på. Då riskerar bilköparen att missa bonusen.

Malus
Beräkningen av fordonsskatten ändras för alla nya bilar som bara går att tanka med diesel och bensin. Skatten ska nu baseras på bilens koldioxidutsläpp. Det inkluderar även så kallade elhybrider, som inte går att ladda via elnätet.
Förutom ett grundbelopp på 360 kr per bil och år, så blir skatten 82 kr per gram vid koldioxidutsläpp över 95 gram per km. Vid utsläpp över 140 gram per km ökar beloppet till 107 kr per gram.
För dieselbilar tillkommer ett miljötillägg på 250 kr per år och ett bränsletillägg. Detta beräknas från första grammet och uppgår till 13,52 kr per gram.
Bonus malus-systemet omfattar alla fossilt drivna bilar som är tillverkade efter 2017 och som nyregistreras från den 1 juli 2018. Den höjda fordonsskatten gäller de tre första åren. Därefter är fordonsskatten 22 kr per gram, med en gräns på 111 gram per km.
Etanol- och gasbilar omfattas inte av straffskatten, utan skatten är även fortsatt 11 kr per gram.

Miljöbilen försvinner
Med bonus malus-systemets införande togs miljöbilen bort från lagstiftningen och då även den femåriga skattefriheten för dessa bilar.
Eftersom miljöbilsdefinitionen har använts som kriterium vid myndigheters upphandling av fordon, påverkas även förutsättningarna för offentlig upphandling av fordon och transporter. Det är ännu inte klart vilka krav som ska ersätta miljöbilskriteriet vid myndigheters upphandling av fordon.

Ändrad beräkning av bilförmån
Den ändrade fordonsskatten har också påverkat beräkningen av värdet av bilförmån för nya bilar, eftersom fordonsskatten ska läggas till förmånsvärdet. Det har gjort att nästan alla bensin- och dieselbilar är dyrare att ha som förmånsbil än tidigare.
Däremot har elbilar och laddhybrider blivit lite billigare, eftersom basbeloppsdelen i formeln för att beräkna förmånsvärdet sänks från 31,7 till 29,0 procent av ett prisbasbelopp för alla bilar.
Den ändrade beräkningen av bilförmån gäller för alla bilar som nyregistreras från den 1 juli 2018, oavsett tillverkningsdatum. Efter de tre första åren beräknas förmånsvärdet även för fossilt drivna bilar på den "ordinarie" fordonsskatten.
Gå till kalkylen Förmånsvärdet 2019

Ändrad miljöbilsjämkning
Vid beskattning av bilförmån definieras alla fordon som kan drivas med gas, el- och laddhybrider samt elbilar som miljöbilar.
En konsekvens av bonus malus-systemet är att beräkningen av förmånsvärdet för dessa miljöbilar har ändrats. Istället för att, som tidigare, sänka förmånsvärdet för miljöbilen till förmånsvärdet för den jämförbara bilen, ska nu nybilspriset sättas ned till nybilspriset för den jämförbara bilen, när förmånsvärdet för miljöbilen beräknas.
För laddhybrider, gas- och elbilar kan sedan det beräknade förmånsvärdet sättas ned ytterligare, med 40 procent, dock högst 10 000 kr.

WLTP
WLTP är ett nytt sätt för att mäta bilars drivmedelsförbrukning och koldioxidutsläpp som gäller för alla bilar som nyregistrerats från 1 september 2018. Det WLTP-baserade koldioxidutsläppet för blandad körning gäller som underlag för den koldioxidbaserade fordonsskatten i bonus malus-systemet. Generellt ger WLTP högre koldioxidutsläpp och därmed blir såväl fordons- som förmånsskatten högre för de allra flesta nya bilar.
För bilar som nyregistreras under en övergångsperiod, till och med 31 december 2019, ska ett korrigerat WLTP-värde användas vid beräkning av fordonsskatt och förmånsvärde, det kallas NEDC korr.
Att WLTP-testa bilarna har dragit ut på tiden för vissa tillverkare. I mitten av november var fortfarande 37 procent av bilmodellerna inte godkända. Endast godkända bilar får säljas på den europeiska nybilsmarknaden. Något som sammanfaller i tid med införandet av WLTP är att etanolbilar slutat marknadsföras på den svenska nybilsmarknaden.
Läs mer: Så här WLTP-testas laddhybriden

Reduktionsplikten
Den 1 juli infördes så kallad reduktionsplikt på drivmedel. Det betyder att fossila drivmedel, bensin och diesel, måste innehålla en viss mängd biodrivmedel. Syftet med reduktionsplikten är att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Från 1 juli ska utsläppen från diesel reduceras med 19,3 procent och bensin med 2,6 procent. Kravet på reduktion ökar över tid.
En risk med reduktionsplikten är att ökad efterfrågan ger brist på biodrivmedel, främst biodieseln HVO.

Beslut om miljözoner
Från och med 1 januari 2020 kan kommuner införa två nya miljözoner för personbilar, lätta lastbilar och lätta lastfordon. Sedan tidigare finns miljözon 1 för tunga fordon. Det är kommunerna själva som bestämmer om och var miljözoner ska finnas.
Stockholm är den enda kommun som redan sagt att man ska införa miljözoner. Först ut är Hornsgatan, som blir miljözon två. Det innebär att äldre bensin- och dieselbilar förbjuds där.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera