Elva procent nya laddbilar hittills i år

På nybilsmarknaden har Volvo och Volkswagen tappat två procent vardera, medan trean Kia växer och nu har nästan åtta procent av marknaden. Andelen laddbara bilar är över elva procent, medan antalet dieselbilar minskar med nästan 20 procent, enligt Bil Sweden, som nu också höjer sin prognos för helåret 2019.

Hittills i år har nio procent färre nya personbilar registrerats än samma period förra året. Stora förlorare är Volvo och Volkswagen, som tappat 18 respektive 22 procent jämfört med förra året. Det innebär att de två dominerande märkenas marknadsandelar minskat med ungefär två procent vardera.
Kia befäster sin position som tredje största märke, med en volymökning på nästan tio procent och marknadsandelen har ökat från mindre än 6,5 till 7,8 procent. Fyra är Toyota (6,6%), följt av BMW och Mercedes (5,8% vardera).
Andelen nya dieselbilar var i oktober 32,7 procent och hittills i år är dieselandelen 32,2 procent, jämfört med 38,4 procent förra året. Det betyder att antalet nya dieselbilar är nästan 20 procent färre än förra året.
Hittills i år är andelen laddbara bilar 11,3 procent, jämfört med 7,7 procent samma period förra året.
I oktober registrerades ungefär lika många elbilar som samma månad förra året. 807 jämfört med 794. Hittills i år är andelen elbilar 4,7 procent, jämfört med enbart 1,6 procent samma period förra året.
Antalet nya laddhybrider var i oktober 2 692, jämfört med 1 867 samma månad förra året. Ökningen beror mycket på att VW fått igång leveranserna av Passat GTE, som med 428 fordon var den mest registrerade laddhybriden i oktober. Andelen laddhybrider hittills i år är 6,6 procent, jämfört med 6,1 procent förra året.
I oktober var gasbilsandelen 1,8 procent jämfört med 0,3 procent i oktober förra året. Bäst säljer VW Golf TGI, som med 1 671 nyregistreringar står för över 36 procent av alla nya gasbilar hittills i år.
BIL Sweden höjer sin nybilsprognos för i år från 335 000 till 345 000 bilar. Man förväntar sig att registreringarna kommer att öka kraftigt fram till årsskiftet. Då ska alla nya bilar beskattas efter koldioxidutsläppet enligt WLTP-testet, vilket ger högre fordonsskatt för nästan alla nya bensin- och dieselbilar.
Skatten höjs även för lätta lastbilar. Där behåller Bil Sweden dock prognosen på 50 000 nyregistrerade lätta lastbilar i år, eftersom takten hittills i år varit lägre än förväntat. Till och med november hade 38 687 lätta lastbilar nyregistrerats.