Elbils myter

2030- sekretariatet som har till uppgift att verka för att Sverige år 2030 skall ha en klimatpåverkan från transportsektorn som minskat med 70% jämfört med vad den var år 2010, har gjort en samman ställning och låtit rangordna de 10 vanligaste myterna alt synpunkterna kring elfordon. Denna undersökning presenterades på eCom Expo den 6 april.

Sammanställningen kan tyckas trivial och allt är inte en myt men den utgör en bra checklista och underlag för den diskussion som behövs ta i företaget när man skall elektrifiera sin vagnpark.

Listan är följande:

  1. Räckvidden räcker inte. -Professionellt bruk kräver mer än ett tiotal mil.
  2. Batterierna håller inte. -Ett batteribyte efter några år knäcker kalkylen.
  3. Totala klimatpåverkan är hög.
  4. Laddtiden är för lång. -Våra fordon måste rulla.
  5. Säkerheten vid en olycka är för dålig. -Elbilen brinner.
  6. Bättre teknik kommer. -Vätgas och annat.
  7. Elen är för dyr. -Man tjänar inget.
  8. Lastkapaciteten drabbas för mycket. -El lastbilar duger för att transportera chips.
  9. Lastutrymmet inskränks för mycket. -Batterierna tar all plats
  10. Arbetsmiljön är för dålig. -Man fryser på vintern och svettas på sommaren.