Efter Bilar i Jobbet blickar Ynnor framåt

Heldagskonferensen Bilar i Jobbet bjöd på ett fulladdat program med Ynnors VD Ronny Svensson som huvudtalare och moderator, samt fem gästföreläsare. Några ämnen som diskuterades var behoven av ett nytt bonus malus-system för lätt lastbil, ändrad jämkning av bilförmån för lätt lastbil och schablonisering av laddförmån.

- Nu laddar vi om till de tre Tjänstebilsdagarna i december, säger en nöjd Ronny Svensson, som inledde Bilar i Jobbet med att prata om bakgrunden till de kraftigt höjda skatterna för fossilt drivna fordon.
Första gästföreläsare var Ulf Svensson från Bil Sweden, som förklarade hur de nya WLTP-mätningarna av lätta lastbilars koldioxidutsläpp påverkar beräkningen av fordonsskatt och effekterna av sådant som påbyggnader och bränslekonvertering.
Med utgångspunkt från det höga skatteuttaget på vägtrafiken generellt, poängterade Ulf Perbo från Transportföretagen behovet av ett separat bonus malus-system för lätta lastbilar, där hänsyn tas även till fordonets transportnytta.
Här fick han medhåll från Rickard Nordin, som presenterade Centerpartiets önskelista i nästa års översyn av bonus malus-systemet. Den innehåller bland annat att flera drivmedelskategorier ska kunna ge bonus och att bonusen höjs och istället ska utbetalas under en längre tid. Han poängterade också behovet av att begränsa exporten av klimatbonusbilar och av en ny miljöbilsdefinition.
Skatteverkets juridiske expert Yngve Gripple förklarade bland annat hur jämkningen för lätta lastbilar till 60 procent av fullt förmånsvärde fungerar och vad som krävs för att undvika bilförmån även vid hemgaragering.
Ett par andra punkter som belystes i samband med hans medverkan var rimligheten i 60 procents-nivån, när WLTP nu höjer förmånsvärdet för många lätta lastbilar, och möjligheten att schablonisera värdet av laddförmån, för att undvika en administration som kostar minst lika mycket som förmånen är värd.
Yngve Gripple berättade också att han varit i kontakt med Datainspektionen med anledning av de två myndigheternas olika syn på vilken information från körjournaler som ska sparas längre än tre månader. Något som vi säkerligen får anledning att återkomma till.
Johan Seuffert är fleet manager i Stockholms stad, som redan har en stor andel klimatsmarta fordon i sin vagnpark. Bland annat har man köpt in ett 50-tal eldrivna lätta lastbilar, där Transportstyrelsen beslutat att inte betala ut någon klimatbilsbonus, eftersom de måste registreringsbesiktigas efter på- och ombyggnad.
Visserligen kommer politikerna att öppna upp för möjligheten att få bonus även efter sådana förändringar. Rickard Nordin släckte dessvärre Johan Seufferts hopp om utbetalning av de tre miljoner kr som står på spel, eftersom en sådan ändring inte kommer att gälla retroaktivt för redan registrerade bilar.

Läs mer och anmäl dig till Tjänstebilsdagarna 2019