Easee slipper åtgärda de redan installerade laddboxarna i Sverige.

Förra våren säljstoppade Elsäkerhetsverket laddboxarna Home och Charge från den  norska tillverkaren Easee. Myndigheten mende att det fanns brister i företagets egenutvecklade elektroniska jordfelsbrytare samt i den dokumnetation som gällde för laddarna.

Myndigheten menade dessutom att de redan installerade laddboxarna behövde åtgärdas, det rörde sig i så fall om ca 100 000 stycken. Efter ett drygt års tvistande säger nu  Elsäkerhetsverket att det inte behövs göras några åtgärder på de befintliga boxarna.

Enligt myndigheten kvarstår visserligen att ett antal tekniska brister. Produkterna saknar en inbyggd jordfelsbrytare enligt standard. Men risken för allvarliga fel är så låg att praktiska åtgärder inte behövs.  Easee ska däremot ta fram en prognos över förväntade fel och sedan redovisa de felfall som framöver inträffar till myndigheten.

Försäljningsförbud som infördes i fjol gäller fortfarande, och myndigheten uppmanar ägare till de aktuella modellerna att vara observanta på eventuella fel.

När säljstoppet infördes för ett drygt år sedan överklagade Easee snabbt beslutet till Förvaltningsrätten i Karlstad. Parterna hade kallats till muntlig förhandling nu i slutet av april. Men  Easee drog  tillbaka sin överklagan i mitten av april.

– Rättegången handlade inte om säkerhet, utan om att Easee inte hade tillräcklig dokumentation. Det är extremt viktigt för en hårdvaruprodukt, och där hade inte Easee ordning på sakerna eller all dokumentation på plats, sade förtagets vd Erik Færevaag till norska Teknisk Ukeblad.

Företaget har under hela processen hävdat att deras laddboxar är säkra att använda.