Detta krävs för att få klimatbonus

Lagen är tydlig med vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att man ska få klimatbonus för sin nya bil. Exempelvis om bilen byter ägare efter den ställts på eller om den förändras så mycket att den måste registreringsbesiktas igen, så blir det ingen bonus.

Klimatbonus kan ges till köpare av personbil, lätt lastbil eller lätt buss, som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 eller Euro 6. Dessutom ska bilen enligt vägtrafikregistret släppa ut högst 60 gram koldioxid per kilometer eller kunna drivas med gas.
Bilen ska vidare vara typgodkänd enligt fordonsförordningen. Om en eller flera av fordonets tekniska uppgifter inte längre stämmer med de ursprungliga uppgifterna är fordonet inte längre typgodkänt och måste genomgå en ny registreringsbesiktning. Det kan handla om exempelvis påbyggnader, inredningar eller andra ändringar som påverkar bilens vikt eller prestanda.
Bilen får inte ha varit påställd tidigare, vid utbetalningstillfället får den inte ha bytt ägare eller avregistrerats. För en leasingbil är det leasinggivaren som anses vara ägare och har möjlighet att få bonus.
För att en bonus ska kunna betalas ut måste fordonsägaren lämna in en försäkran till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen. När en klimatbonusbil ställs på första gången skickar Transportstyrelsen information och en blankett för försäkran till fordonsägaren.
I försäkran ska en privatperson ange om klimatbonusbilen har köpts in privat eller av ett företag, främst enskild firma. Företag behöver försäkra att de inte har fått något annat statligt eller kommunalt stöd i samband med köpet av bilen och att det inte finns några andra hinder för utbetalning av bonus. Om försäkran inte kommer in inom sex månader från köpet, kommer någon bonus inte att betalas ut.
Utbetalning av bonus kommer att ske tidigast sex månader från köpet av klimatbonusbilen. De första utbetalningarna kommer alltså att ske under januari 2019.
Transportstyrelsen utreder om det finns möjlighet till någon form av dispens, när det gäller rent administrativa ägarbyten, som mellan finansbolag och bilhandlare. Men som lagen är skriven idag finns inte utrymme för några sådana undantag.

Läs mer och anmäl dig till Tjänstebilsdagarna i december

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera