Det lutar åt att Regeringen sänker kvotinblandningen till EU lägsta.

Trots protester från näringsliv och miljöorganisationer gav Regeringen besked om att kvotinblandningen sänks till 6% från årsskiftet i enlighet med Sverige Demokraternas vilja.

För dieseln innebär det att den sänks från idag 30% inblandning till 6%. Eftersom ren Miljödiesel är dyrare kommer det att bli en sänkning av priset. Med dagens pumppriser skulle detta innebära att dieseln som tankas i fordon sänks från 20,70 kr till 18,70 kr per liter dvs ca 2 kr. Sedan återstår det att se hur stor sänkningen blir i verkligheten, för drivmedelsproducenterna har gjort stora investeringar i nya produktionsanläggningar för bio drivmedel som de säkert vill ha tillbaka.

Andra producenter har gått ut och varnat för brist på diesel, då kapaciteten för att producera diesel för nordiskt klimat har minskat de senaste åren då man ställt om till mer miljövänliga alternativ.