Det är många som inte ansökt om bonusen för el och laddhybrid bilar.

Den 8 november 2022 ändrades reglerna för utbetalning av bonusar för el- och laddhybrid bilar. Bilar som är köpta eller beställda efter detta datum får ingen bonus. Dessutom är det så att man infört ett ansökningsförfarande som innebär att man måste ansöka på en blankett som Transportstyrelsen skickar ut.

Transportstyrelsen har skickat ut 72 150 meddelanden och blanketter till ägarna av berättigade bilar, men endast 23 156 har ansökt om bonusen. Av dessa har 19,905 godkänts för utbetalning, vilket sker 6 månader och 10 dagar efter att bilen har tagits i trafik. Det är endast 9 ansökningar som avslagits, oftast beroende på att köpet eller beställningen visades ha gjorts efter den 8 november vid granskning. Märkligt nog har 68% av de som är berättigade inte ansökt om den bonus de har rätt till.

Cirka 90% av de som fått utskicket är finansbolag, vilket tyder på att förseningarna kan bero på dem. Då leasingräntan beräknas på det totala skuldbeloppet har finansbolagen ingen ekonomisk anledning att snabba på processen. Detta är till nackdel för leastagarna, som får betala högre räntor då bonusen inte dragits av från det ursprungliga skuldbeloppet.

En risk med att inte ansöka om bonusen är att man kan förlora den om bilen byter ägare. Det är möjligt att ansöka om bonus fram till den 31 maj 2024, men rekommendationen är att göra detta så snabbt som möjligt. Detta eftersom de utbetalningar som görs under 2024 kommer från budgeten som regeringen fastställer i september 2023, och det är oklart hur prioriteringarna kommer att se ut då.