Det är fortfarande stor skillnad mellan antalet utskickade och inskickade ansökningar om miljöbonus.

Nu gäller det att få fart på ansökningarna så att de blir utbetalda på 2023 årsbudget!

Transport styrelsen har till dags dato skickat ut 108 388 ansökningsblanketter till bilägare som kan vara berättigade till en bonus utbetalning. Av dessa har bara 61 597 kommit i retur som ansökningar. Visserligen skickar Transportstyrelsen ut blanketterna i god tid då man vill ha allt klart inför utbetalningen som sker 6 månader och 10 dagar efter registreringsdatumet. Men varför vänta!

- Det är helt obegripligt att inte ansöknings processen har fått fart. Hur finansbolagen skall hantera ansökningen har varit känt sedan början av 2023. Säger Ronny Svensson VD på Ynnor AB

Av de 61 597 som har ansökt har 43 329 fått sin bonus utbetald.