Dekra Bilbesiktning stänger alla sina besiktningsstationer

Anledningen till att alla stationer stängs idag är att Swedac som är kontrollorgan för besiktningar, har beslutat att dra in Dekras tillstånd med omedelbar verkan. Detta skall baserats på anmärkningar efter den årliga tillsynen.

Dekra kommer att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Eftersom de anser beslutet är felaktigt då de har genomfört kraftfulla åtgärder för att anmärkningarna inte skall upprepas.