De snuvas på klimatbilsbonusen

Under de första hundra dagarna bytte 263 potentiella klimatbonusbilar ägare efter första påställningen. De är därför diskvalificerade från att ge nybilsköparen en bonus på uppemot 60 000 kr. Främst handlar det om leasingbilar.

- Samtliga ägarbyten är från företag till slutkund, konstaterar Jonny Geidne, kvalificerad utredare på Transportstyrelsen, i en artikel i den nya tidningen Dagens Tjänstebil.
Om säljaren ställer på klimatbonusbilen innan ägarbytet, riskerar köparen att förlora bonusen på upp till 60 000 kr. Något Tjänstebilsfakta tidigare skrivit om.
Klimatbilsbonusen infördes den 1 juli. Under de 100 första dagarna upptäckte Transportstyrelsen 263 fall där bilen ställts på först efter ägarbytet. I ungefär hälften av fallen har ägarbytet skett inom två dagar efter att bilen tagits i trafik. I många fall handlar det här om rena misstag. Främst är det leasingbilar som drabbas.
- Vi försöker hitta en lösning för dem där felet skett samma dag, säger Jonny Geidne på Transportstyrelsen.
Regeringen har möjlighet att ändra i förordningen som styr utbetalningen av klimatbonus. Transportstyrelsen har uppmärksammat regeringen på problemen men har ännu inte fått något svar.
- Vi har möjlighet att ändra beslutet om det föreligger ”särskilda fel”, som det står i förordningen, säger Jonny Geidne.
Det kan exempelvis gälla dem där ägarbytet skett samma dag som bilen tagits i trafik.
- Det kräver ingen ändring i förordningen, men det måste förankras på departementet, säger Jonny Geidne, som i Dagens Tjänstebil konstaterar att det däremot krävs att regeringen ändrar i förordningen för att köpare av efterkonverterade gasbilar ska få klimatbilsbonusen.
Idag ger endast fabriksmonterade gasbilar klimatbilsbonusen på 10 000 kr.

Läs allt om bonus malus

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Kommentera