Datum för Tjänstebilsfaktas webbinarier våren 2021 är nu spikade

Webbinarierna ingår i abonnemanget för Tjänstebilsfakta. Program och innehåll med eventuella gäster meddelas ca 3 veckor innan respektive datum. Vi vill hålla det mycket aktuellt och med de nyheter som just nu förändrar företagsbilsmarknaden så väl på det politiska och partiska planet. Jag ser gärna att abonnenter kommer med inspel på tema som vi skall belysa.

Kommande datum är:

12 januari
2 februari
23 februari
16 mars
13 april
4 maj
25 maj
15 juni