Därför har Teslan så lågt förmånsvärde

Förmånsvärdet för storsäljande elbilen Tesla Model 3, med över 600 hästkrafter, baseras på priset på dieselbilar med så lite som 150 hästkrafter. TM3:s förmånsvärde är därför 20 000 kr för lågt, hävdar Auto Motor & Sport, som granskat hur Skatteverket sätter förmånsvärdena.

Som Tjänstebilsfakta tidigare skrivit om, är det nedsatta förmånsvärdet för Tesla Model 3 Long Range lågt i förhållande till andra elbilar.
Nu tar Auto Motor & Sport (AMS) upp ämnet i en rad artiklar, där man hävdar att Skatteverket jämför Tesla Model 3 med alldeles för billiga bilar med för små motorer när förmånsvärdet ska bestämmas.
- För oss är bristerna i Skatteverkets värdering av bilförmån ett sedan länge känt problem. Hela skattesystemet kring förmånsbilar och drivmedel är över 20 år gammalt, konstaterar Ronny Svensson, VD på Ynnor AB.
I samband med att Skatteverket begär prisuppgifter från generalagenterna, ber man dem också att redovisa sin syn på vilken bil med konventionellt drivmedel som är jämförbar med respektive miljöbil. Här har Skatteverket och Tesla först kommit fram till att Audi, BMW, Mercedes och Volvo är jämförbara märken. Därefter har Tesla skickat in förslag på modeller som ska ligga till grund för genomsnittsberäkningen för sina respektive modeller.
Just Tesla Model 3 Long Range, med över 460 hästkrafter och fyrhjulsdrift, jämförs med dieselbilar från ovan nämnda märken med mellan 150 och 190 hästkrafter.
Det nedsatta förmånsvärdet för TM3 LR är 3 792 kronor i månaden, medan det beräknat på de av AMS valda närmast jämförbara bilarna borde vara 5 507 kronor i månaden. Enligt AMS är detta en subvention av dyra förmånsbilar som kostar svenska staten tiotals miljoner i skatteintäkter varje år.
- En sak som är förvånande är hur stort inflytande Skatteverket ger billeverantörerna, som naturligtvis vill att deras bilar ska få så låga förmånsvärden som möjligt. Det behövs en översyn av regelverket. Samtidigt finns det utrymme redan idag för Skatteverket att agera mer självständigt och att granska leverantörerna istället för att sätta sig i deras knä, kommenterar Ronny Svensson.
Skatteverket har ett regelverk att följa där propositionen, förarbetena till lagen, säger att urvalet av närmast jämförbar bil ska baseras på ”samma storleksklass” eller ”närmast jämförbara konventionella bil”.
- Skatteverket säger att man främst utgår från bilens storlek. Samtidigt kan vi konstatera att när det gäller just Tesla Model 3 är det justerade värdet för Model 3 Performance (678 600 kronor) över 70 procent högre än för den testade Model 3 Long Range Dual Motor (392 600 kronor), trots att prisskillnaden mellan modellversionerna i Skatteverkets lista är betydligt mindre (124 400 kronor) och storleken är densamma, konstaterar Ronny Svensson.