Dålig beredskap inför nya bilskatterna

Vagnparksägarnas främsta anpassning till de nya bilskatterna är att koldioxidgränsen för nyköpta bilar kopplas till det nya WLTP-testet. Detta enligt Ynnors enkät Vagnparksförändringar 2018, som också visar att fortfarande är mer än varannan ny företagsbil dieseldriven.

Den 1 juli införs den nya bonus malus-skatten på nya bilar, som också påverkar beräkningen av bilförmån. Successivt ska dessutom koldioxidutsläppen från nya bilar mätas enligt det hårdare WLTP-testet, vilket ger högre utsläpp och därmed högre fordonsskatt.
Med mindre än två månader kvar till förändringarna börjar slå igenom har Ynnor frågat 25 vagnparkägare bland annat om hur man anpassat sig till förändringarna.
- Generellt har inte mycket hänt, konstaterar Ronny Svensson, VD på Ynnor AB, vare sig vad gäller ändrade inköpsrutiner, val av drivmedel, ändringar i bilpolicys eller i erbjudandet till tjänstebilsförarna.
På samtliga dessa frågor svarar en majoritet av vagnparksägarna att man inte gjort några förändringar alls, i de fall frågan är aktuell för vagnparken.
- En risk med att inte agera proaktivt, som jag redan har sett på flera företag, är att förarnas oro att inte veta vad som gäller efter 1 juli tvingar fram panikåtgärder som kan bli både dyrbara och verkningslösa, säger Ronny Svensson.
Från och med senast 1 september i år ska koldioxidutsläppen från alla nya bilar mätas med den hårdare körcykeln WLTP. Sedan ska fordons- och förmånsskatten baseras på ett omräknat värde, NEDC korr, som ska vara jämförbart med utsläppsvärdena från befintliga bilar. I praktiken blir de omräknade utsläppsvärdena dock 10-20 procent högre.
Nästan hälften av de tillfrågade vagnparksägarna har redan uppdaterat utsläppsgränserna för hur mycket koldioxid nya bilar får släppa ut till WLTP och NEDC korr. Den andra hälften håller kvar vid den gamla körcykeln NEDC.
- Här finns en risk att den gamla accepterade utsläppsgränsen är så låg att företaget i praktiken inte har några valbara bilar, när det är dags att beställa nya bilar. Även här kan det leda till ogenomtänkta beslut, som kan få stora konsekvenser, säger Ronny Svensson.
Av de nya bilar som de 25 tillfrågade vagnparksägarna köpt eller beställt hittills i år är mer än hälften (51%) dieseldrivna, medan 20 procent är gasbilar. 12 procent är elhybrider och åtta procent laddhybrider, medan fem procent är bensindrivna och tre procent elbilar. Endast en procent är etanolbilar.
- Fördelningen stämmer till stor del med vår bild av hur det ser ut där ute, säger Ronny Svensson, att var femte ny bil är gasdriven speglar att flera av svaren kommer från stora offentliga vagnparksägare, som har slutat med etanolbilar och tycker laddbilar är för dyra.
Svaren i enkäten Vagnparksförändringar 2018 omfattar totalt mer än 7 000 personbilar, varav nästan 2 000 förmånsbilar, och 3 000 lätta lastbilar.

Ladda ner en sammanställning av enkätsvaren

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera