Dålig beredskap för beskattad trängselskatt

Nio av tio vagnparksägare vet inte hur de ska hantera den nya skatten på förmånsbilar som börjar gälla vid årsskiftet. Och ingen kommer att kompensera förarna för att bilen blir dyrare för dem. Det visar en undersökning som Ynnor gjort bland vagnparksägare med sammanlagt 12 000 förmånsbilar.

Som vi tidigare skrivit om lyfts trängselskatten ut från förmånsvärdet redan till årsskiftet för att värderas och beskattas separat.
Idag är den vanligaste lösningen att administrationen av förmånsbilarna ligger på en extern leverantör, något som drygt hälften av vagnparkerna använder sig av. Men alternativet, intern hantering, är nästan lika vanligt.
De flesta vagnparksansvariga vet ännu inte vem som ska hantera trängselskatten. I endast 17 procent av vagnparkerna kommer hanteringen av trängselskatten att omfattas av befintliga rutiner, medan övriga antingen måste göra förändringar eller inte vet hur hanteringen ska lösas.
- Eftersom riksdagen fattar beslutet en bit in i december ger det vagnparksägarna oförskämt kort tid inför den nya skatten, säger Ronny Svensson, VD på Ynnor AB, därför är det viktigt att vara väl förberedd i god tid innan den nya lagen klubbas.
Trots det visar Ynnor enkät att en överväldigande majoritet av vagnparksägarna inte vet hur man ska lösa förmånsbeskattningen av de privata trängselskattepassagerna. Ungefär hälften av dessa tror ändå att allting kommer vara på plats till årsskiftet.
- Det som oroar mig mest är att innehållet i enkätfrågan om den nya skatten kom som en överraskning för nästan tio procent av de tillfrågade, säger Ronny Svensson, VD på Ynnor AB.
- De hade ingen aning!
Endast elva procent av vagnparksägarna har bestämt hur trängselskatten ska hanteras. Bland dessa är den vanligaste lösningen att förarna får ett löneavdrag motsvarande värdet av alla passager och får sedan ersättning för alla passager som är i tjänsten. En metod som Tjänstebilsfakta.se tidigare skrivit om.
Inte någon av vagnparksägarna i enkäten kommer att kompensera för de ökade kostnader som förmånsbeskattningen av trängselskatten kommer att innebära för förarna.
- En anledning kan vara att det blir dyrare även för arbetsgivaren, eftersom man ska betala sociala avgifter på förmånen, säger Ronny Svensson, som i oktober arrangerar heldagsseminarierna Ny Förmånsbeskattning, om de skatteförändringar som nästa år drabbar marknaden för företagsbilar.

Undersökningen, som genomfördes 2-6 oktober 2017, omfattar 72 vagnparker med sammanlagt 12 000 förmånsbilar. Den kommer att presenteras i sin helhet senare i oktober.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Kommentera