Däckindustrin ställer om.

Däckindustrin har länge kännetecknats av långsam förändring, låg tillväxt och små marginaler. Marknadens totala värde har legat runt 50 miljarder dollar de senaste åren, och tillväxttakten är fortsatt låg, lite högre än befolkningstillväxten men lägre än BNP. Däckindustrin är starkt konkurrensutsatt och känslig för råvarupriser, och många kunder ser däck som en ren handelsvara, där priset ofta är den enda avgörande faktorn.

Däck är till stor del tillverkade av gummi, tyg, stål och kolsvart, vilket ökar hållbarheten och ger däcken deras svarta färg. Enligt NorthCoast Research uppskattar John Healy att så många som hälften av kunderna är likgiltiga inför vilket varumärke de väljer. Faktorer som klimat och körmönster påverkar hur ofta däck behöver bytas, vilket gör det svårt för tillverkarna att förutsäga försäljningen. Dessutom försöker däckföretag differentiera sina produkter genom att skapa däck som håller längre, vilket paradoxalt nog minskar försäljningsfrekvensen.

Elbilar ställer nya krav på däckindustrin. Traditionella däck är inte alltid optimala för elbilar, som är tystare och därmed gör däckljud mer märkbara. Det finns lösningar, som att använda skum för att dämpa ljudet. Ökningen av elbilar har också lett till en efterfrågan på större hjul. Däcken för dessa större hjul är dyrare, vilket påverkar industrin som redan arbetar med små marginaler. Tillverkarna måste därför fokusera sina resurser på att utveckla produkter för den växande elbilsmarknaden, vilket kan innebära att äldre fordon inte får ta del av den senaste teknologin.

Elbilar är tyngre och accelererar snabbare än sina bensindrivna motsvarigheter, vilket sliter mer på däcken. Regenerativ bromsning, en funktion som är vanlig på elbilar, ökar också slitaget. Detta innebär att elbilsdäck behöver bytas oftare, vilket är en potentiell fördel för däckindustrin. Till exempel, däck på en Tesla behöver bytas var 2 500 mil, jämfört med var 5 000-6 000 mil för traditionella bilar.

Bridgestone och Goodyear utvecklar däck specifikt för elbilar, med garantier på upp till 9 000 mil. Förbättrad forskning och utveckling innebär att elbilsdäck kommer att hålla längre i framtiden, vilket kan minska behovet av täta byten. Däcktillverkare utvecklar också "intelligenta" däck med sensorer som mäter temperatur, tryck och slitbana, vilket kan förutse när däcken behöver bytas.

En annan utmaning är att maximera elbilarnas räckvidd, vilket kan förbättras med rätt däck.

Forskning har visat att rätt däck val kan öka en elbils räckvidd med upp till 15%.

Sammanfattningsvis innebär övergången till elbilar både utmaningar och möjligheter för däckindustrin. Med tyngre, snabbare och mer tekniskt avancerade fordon, samt en ökad efterfrågan på hållbara och högpresterande däck, står industrin inför en potentiell guldålder om de lyckas anpassa sig till den nya marknaden.