Kategori Skatter

Milersättning

Enligt 20 § kommunalskattelagen är principen att alla omkostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande skall avräknas. Så är dock inte...

Egen bil i tjänst

Att föraren tillhandahåller den egna bilen för företagets transportbehov är vanligt. Det är till och med betydligt vanligare än förmånsbil....

Körjournal, skatter

I och med att föraren ska betala en rörlig kostnad för den privata körningen, är det viktigt att kunna definiera...

Tjänsteställe

Att definiera arbetsplatsen, eller tjänstestället, är viktigt för att avgöra vad som är tjänsteresa eller privat resa. För förare anställda...

Tjänsteresa

Arbetsgivaren har ansvar för föraren under tjänsteresa. Ofta handlar det om en av företaget direkt eller indirekt beordrad tjänsteresa, men...