Kategori Skatter

Arbetsresor, privat bil

Avdraget för resor till och från arbetet är 18,50 kr per mil, samtidigt som gränsen för avdragsgillt belopp är 10...

Rak milersättning

Detta är den vanligaste varianten av milersättning. Ersättningen per mil är lika stor, oavsett hur många tjänstemil föraren kör. Förutsättningen...

Halvfast milersättning

Halvfast milersättning är en modell som är vanligast på företag som har ersatt förmånsbilen med milersättning för egen bil i...

Fast milersättning

Modellen med en fast månatlig ersättning, oavsett körsträcka, är vanligast i små företag som vill minimera sin administration och kontroll....

Differentierad milersättning

Differentierad milersättning är en modell som bygger på olika stor milersättning beroende på förarens årliga körsträcka i tjänsten. Syftet är...

Milersättning

Enligt 20 § kommunalskattelagen är principen att alla omkostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande skall avräknas. Så är dock inte...

Egen bil i tjänst

Att föraren tillhandahåller den egna bilen för företagets transportbehov är vanligt. Det är till och med betydligt vanligare än förmånsbil....

Körjournal, skatter

I och med att föraren ska betala en rörlig kostnad för den privata körningen, är det viktigt att kunna definiera...

Tjänsteställe

Att definiera arbetsplatsen, eller tjänstestället, är viktigt för att avgöra vad som är tjänsteresa eller privat resa. För förare anställda...

Tjänsteresa

Arbetsgivaren har ansvar för föraren under tjänsteresa. Ofta handlar det om en av företaget direkt eller indirekt beordrad tjänsteresa, men...