Kategori Skatter


Parkeringsförmån eller inte

Om arbetsgivaren håller med fri parkering eller fri garageplats vid arbetsplatsen innebär det i många fall att de anställda har...

Referensränta

En ränta som fastställs halvårsvis av riksbanken och som motsvaras av Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat, om...

BNP

Bruttonationalprodukt, värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år.

Betänkande

Begreppet betänkande har två betydelser: Ett betänkande kan vara en rapport från något av riksdagens utskott med ett motiverat förslag...

Utskott

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att fatta beslut. För att besluten ska vara noggrant förberedda finns flera olika utskott...

Motion

Riksdagsledamöterna kan lämna förslag till riksdagen genom motioner. Det kan vara en eller flera ledamöter som står bakom en motion....