Kategori Skatter


Ris och ros för bonus malus

Många remissinstanser är kritiska till bonus malus-utredningens förslag till ny fordonsskatt som presenterades i våras. Vi har läst och sammanfattar...