Kategori: Skatter

bilskatt


Skatter

Bilinnehavet genererar olika skatter. I det här kapitlet behandlar vi främst fordonsskatt,skatt på bilförmån och på andra förmåner samt andra...

Arbetsresor med bil

De flesta måste ha minst fem km till arbetet och göra en tidsvinst på två timmar per dag för att...