Kategori Säkerhet

Låsningsfria bromsar

Låsningsfria bromsar (ABS, Anti-Blockier-System) gör att bilen går att styra, också när man ställt sig helt på bromsen. ABS minskar...

Säkerhetsbälte

Den billigaste och mest effektiva säkerhetsanordning som finns är säkerhetsbältet. Den förare som sätter på sig bältet halverar omedelbart risken...

Sjukfrånvaro

Ett företag som satsar på ökad säkerhet kan minska både antalet olyckor och de skadekonsekvenser som olyckorna får. Dessutom kan...

Nollvisionen

Riksdagens mål inför framtiden är att ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt på våra vägar. Det målet – noll...