Kategori: Rättsfall


Slipper bilförmån för husbil

Förvaltningsrätten tog bort en bilförmån för husbil som Skatteverket hade påfört en företagsledare. Skatteverket överklagade...


Beslut om bilförmån överklagades av båda parter

Skatteverket påförde först en person bilförmån som sedan Förvaltningsrätten ändrade till personens fördel. Sedan ändrade Kammarrätten Förvaltningsrättens beslut och bestämde att bilförmån ska påföras såsom Skatteverket beslutat från början.


Nekas stora avdrag för arbetsresor

Skatteverket har i ett omprövningsbeslut nekat en person avdrag för resor till och från arbetet med 155 400 kr. Personen säger att han efter att Skatteverket godkände hans deklaration vid den ordinarie granskningen slängde samtliga resehandlingar såsom bensinkvitton och resebiljetter.


Får skattetillägg för bilförmånsavdrag

En person har gjort avdrag i deklarationen för bilförmån, efter att hon betalat ett nettolöneavdrag lika stort som bilförmånens storlek. Skatteverket anser att avdraget är medvetet felaktigt och har påfört henne skattetillägg på 40 procent av förmånsvärdet.