Kategori Rättsfall


Bolag slipper efterbeskattning

Kammarrätten har bestämt att ett företag ska beskattas för arbetsgivaravgifter avseende bil- och drivmedelsförmån för inkomståret 2011. För inkomståret 2010...


Slipper bilförmån för husbil

Förvaltningsrätten tog bort en bilförmån för husbil som Skatteverket hade påfört en företagsledare. Skatteverket överklagade domen till Kammarrätten, som gick...


Beslut om bilförmån överklagades av båda parter

Skatteverket påförde först en person bilförmån som sedan Förvaltningsrätten ändrade till personens fördel. Sedan ändrade Kammarrätten Förvaltningsrättens beslut och bestämde att bilförmån ska påföras såsom Skatteverket beslutat från början.