Kategori: Rättsfall


Skatteverkets roll är inte rättssäker

Skatterätten är ett komplicerat rättsområde, men i skattetvister i domstol förutsätts den skattskyldige ändå kunna föra sin talan på egen...


Får höjd bil- och bränsleförmån

En man har överklagat Skatteverkets beslut att påföra bilförmån och drivmedelsförmån. Både Förvaltningsrätten och Kammarrätten går på Skatteverkets linje.   När...