Kategori Rättsfall


Får höjd bil- och bränsleförmån

En man har överklagat Skatteverkets beslut att påföra bilförmån och drivmedelsförmån. Både Förvaltningsrätten och Kammarrätten går på Skatteverkets linje.   När...

Kungörelse

Kungörelse är ett offentliggörande till allmänheten av något som man vill att allmänheten ska rätta sig efter.

Förordning

Enligt svenska förhållanden är förordningar regler som regeringen beslutar utan riksdagens medverkan. Förordningar kan till exempel reglera de statliga myndigheternas...

EU-domstolen

Europeiska unionens domstol har två huvudsakliga uppgifter: Döma i tvister mellan EU-medlemsländer och EU:s organ. Tolka EU-rätten. Under EU-domstolen finns...