Kategori: Rättsfall


Nekas tjänsteställe på hemorten

Mot företagsledarens vilja placerar Skatteverket hans tjänsteställe på verksamhetsorten Göteborg istället för på hemorten i Härjedalen, 50 mil därifrån. Han...


Chef för trafikskola beskattas för bilförmån

En trafikskola har påförts arbetsgivaravgifter på en bilförmån för företagsledare. Både Förvaltningsrätten och Kammarrätten går på Skatteverkets linje och bedömer...