Kategori: Rättsfall

Kungörelse

Kungörelse är ett offentliggörande till allmänheten av något som man vill att allmänheten ska rätta...

Förordning

Enligt svenska förhållanden är förordningar regler som regeringen beslutar utan riksdagens medverkan. Förordningar kan till...

EU-domstolen

Europeiska unionens domstol har två huvudsakliga uppgifter: Döma i tvister mellan EU-medlemsländer och EU:s organ....