Kategori: Rättsfall


Får inte svartlista tjuvtankare

Drivmedelsbolag får inte svartlista fordon som tankat utan att betala. Det har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat, efter att Datainspektionen avslagit ett...


Beskattas för två bilförmåner samma år

En företagsledare har av Skatteverket påförts både bilförmån och skattetillägg med ytterligare 40 procent av den påförda förmånsskatten, trots att...