Kategori Rättsfall


Nekas tjänsteställe på hemorten

Mot företagsledarens vilja placerar Skatteverket hans tjänsteställe på verksamhetsorten Göteborg istället för på hemorten i Härjedalen, 50 mil därifrån. Han...