Kategori: Rättsfall


Rättsfall Bilförmån, privatbil

En person har av Skatteverket och Länsrätten påförts bilförmån. Personen menar att ett missförstånd uppstått beträffande hennes bil. Bilen som var avsedd för företaget fick ett allvarligt fel och det blev för dyrt att reparera bilen. Istället började personen använda sin privata bil i näringsverksamheten.


Bilförmån pga bristfällig körjournal

En person har påförts bilförmån på grund av bristfällig körjournal. Personen kommenterar skatteverkets åsikter om att körjournalen är bristfällig med att säga att skatteverket ansett att Eniros uppgifter är mer tillförlitliga än personligt förda anteckningar om körsträckorna som personen gjort.


Faller på praxis utan bevis

Skatteverket har påfört inkomst av bilförmån för en företagsledare i eget bolag. Enligt honom har företagets bil använts för tjänsteresor av företagets anställda.


Fälld av dålig körjournal

En person har påförts bilförmånsvärde av Skatteverket trots att, som personen säger, körjournal finns som styrker att bilarna endast använts för körning i tjänsten.


Friad i Länsrätten men fälld i Kammarrätten

En person har av Länsrätten fått ett beslut gällande bilförmånsvärde ändrat till sin fördel. Kammarrätten har sedan ändrat detta beslut och bestämmer att personen trots allt skall beskattas för bilförmån.


Styrelseledamot friad

En person har blivit påförd bilförmån. Personen är styrelseledamot och aktivt verksam i det aktuella bolaget.