Kategori: Rättsfall


Tvingas betala bilförmån för fyra bilar samtidigt

En person som inte förde körjournal för företagets bilar, tvingas betala bilförmån för som mest fyra bilar samtidigt. Företagaren skönstaxeras dessutom för att ha haft fritt drivmedel. Det är resultatet av en dom i Kammarrätten i Göteborg som går helt på Skatteverkets linje.


Trängselskatt drabbade bil efter kollision

En person har påförts trängselskatt för två skattepliktiga passager. Personen begärde omprövning och yrkade att beslutet skulle undanröjas med motiveringen att hans bil blev påkörd av en buss och att situationen tvingade honom att passera in och ut genom samma betalstation för att undvika en besvärlig trafiksituation.


Rättsfall – Bilförmån

En person har sedan tidigare en bilförmån för en bensindriven bil och har nu blivit påförd bilförmån för ytterliggare en bil en dieseldriven skåpbil. Personen har i svar på förfrågan från Skatteverket uppget att bolagets dieseldrivna skåpbil enbart utnyttjas för hämtning och lämning av tvätt. Bokföring och fakturering sker i hemmet.


Rättsfall – Bilförmån.

En person har påförts bilförmån av Skatteverket, Länsrätten och Kammarrätten. Ordföranden i Kammmarrätten hade skiljaktig mening.


Rättsfall: Bilförmån.

En person har påförts bilförmån. Personen menar att någon privat körning med bilen inte är tillåten för honom och att han helt saknar dispositionsrätt till bilen.